Astrokonstelace na pondělí 20.05.2019

Přeji krásný vstup do nového týdne. Včera bylo krásně, sluníčko se na nás po dlouhé době opět smálo z oblohy a po náročném sobotním úplňku nám dodalo energii a radost. Dnes je Slunce i Merkur poslední den ve znamení Býka, zítra vstupují do vzdušných Blíženců. Planety před přechodem ze znamení do znamení nabírají sílu a nutí nás dokončit procesy, které byly pro nás stěžejním tématem celé jejich putování v daném znamení. Asi budeme dokončovat věci týkající se hmotné stránky našich životů, můžeme si dělat i plány ale zároveň asi budeme nuceni udělat ten první malý (možná pomyslný ) krok, kterým začíná každá velká cesta. Zítra kolem 10 hod vstupuje Slunce do Blíženců a Merkur se přidá ve 13 hod, vše bude najednou jinak, lehčí, snazší a jaksi vzdušnější. Luna je celý den ve znamení Střelce, v polosextilu na Saturn v Blížencích může vnést radost do míst v naší duši, kde dávno nebyla. Odpoledne se potká s Jupiterem a tento proces bude kulminovat radostí možná i zdánlivě bezdůvodně prožívanou. Venuše v Býku se už sice vzdaluje z objetí s Uranem, ale dynamická a i trochu výbušná energie tohoto spojení stále působí. V kombinaci s radostným nastavením potkání se Luny a Jupitera se nám může jevit, že zvládneme vše, proto pozor na velké oči. Zítra Luna vstoupí do Kozoroha a potká se tam se Saturnem a Plutem a my budeme nuceni svým slibům a závazkům dostát. Mars v Raku se blíží do sextilu s Uranem v Býku, což nám dodá akceschopnost a sílu si poradit i s věcmi, do kterých se nám normálně moc nechce a které máme tendenci odkládat.


20.5.2019

S láskou Vaše Laura Gabriela - linka 3

Astrokonstelace na neděli 19.05.2019 - den po úplňku ve Štíru

Krásné nedělní ráno přeji. Jaká byla včerejší úpňková sobota? U některých z nás vyvrcholily dlouhodobě působící procesy hlubokým poznáním, vhledem nebo pochopením, že jenom Láska je skutečná a že všichni jsme někde hluboko propojeni a když náhodou ublížíme ostatním, ublížíme i sobě a i když ubližujeme nebo se hezky nechováme k sobě, ubližujeme tím i těm druhým. Celý svět je jenom naše zrcadlo a každou věc v něm jsme si nějak stvořili, vědomě nebo nevědomě. Ale stvořili. A toto uvědomění může způsobit hluboké osvobození. Vše,co jsme si stvořili, mlžeme tedy i změnit. Do dnešního rána se probudíme s Lunou ve Střelci, přinese veselejší a radostnější pohled na život. Po svém vstupu do Střelce po 3. hodině ranní projde sice kvadrátem na Lilith v Rybách, ale ten nejspíše zaspíme. Během dne projde trigonem na Chirón v Beranu, to nám umožní rychlou regeneraci a zhojení včerejších hlubokých procesů, ať už probíhaly klidně a tiše a nebo bouřlivě a dramaticky. Venuše v Býku ve spojení s Uranem může také urychlit integraci prožitků do hmotných a konkrétních procesů našich životů. Jak se to projevi? Prostě zjistíme, že v nějaké bežné opakující se situaci najednou jednáme jinak, jsme více laskaví a soucitní, sami k sobě i k druhým. Saturn v Kozorohu v konjunkci s Jižním lunárním uzlem a v opozici na Severní lunární uzel v Raku nás směřuje k opuštění vyjetých rodových cest a kolejí k naší vlastní cestě a k našemu vlastnímu životnímu úkolu, spojení s plánem naší Duše. Lilith v Rybách nabádá k projevování soucítění a empatie s minulostí naší, ale i našich předků.


19.5.2019

S láskou Vaše Laura Gabriela - linka 3

Astrokonstelace na sobotu 18.05.2019 - úplněk ve Štíru ve 23.11 hod

Přeji krásné úplňkové sobotní ráno. Dnes večer ve 23.11 hod se dostává Luna ve Štíru do opozice na Slunce v Býku, nastává úplněk. Úplněk ve Štíru bývá vždy silný svoji energií transformace, která nenechává nic skryto, vyplavuje všechna tajemství, potlačené emoce a stíny, tmavé ale i ty světlé. Světlé stíny jsou naše talenty a dary, se kterými jsme sem přišli vykonat poslání naší Duše, transformovat máme tedy to, co nám v tom brání. Strachy,obavy, smutky, nedostatek odvahy, zbabělost, zbrklou unáhlenost. Tento úplněk je ale mimořádný hned dvěma aspekty, Venuše v Býku je v konjunkci s Uranem a Slunce s Merkurem, na naše myšlení a cítění bude vyvíjen obrovský tlak, který nás zasáhne do nejhlubších hlubin aby nás mohl vynést do nejvyšších rovin našeho uvědomění si toho, kdo skutečně jsme.Úplněk se odehrává na 28. st. znamení Štíra, sabiánský symbol tohoto stupně je vnitřní oddání se. Teď vyvstává otázka komu a čemu. Nejvyšší vnitřní síle, tomu, co nás přesahuje, vnitřnímu zdroji. Pravdě. Sabiánský symbol 28.st znamení Býka, kde je slunce zní otevření se možnosti nových začátků. Aby mohlo přijít nové, staré musí býti poznáno a transformováno. Budeme tedy vymíláni silami, které nás přesahují a klást jim odpor je zbytečné, to vede jenom k nesprávně využitému potenciálu, k destrukci a zmatku. Pokud se jim v klidu oddáme, samy nás procesem proměny a metamorfózy provedou tak nejrychleji a nejúčelněji, jak jen to bude možné. Venuše v konjunkci s Uranem nám dává povel neulpívat, pustit, otevřít se. Nesprávně pochopen může způsobit vzpouru a rozbroje, správně uchopen nám pomůže překročit naše bloky bránící nám ve využití našeho skutečného potenciálu, přiznat si svoje kvality, odložit masky, přestat hrát hry a být opravdoví, skuteční autentičtí ve všech životních situacích. Ve hře je i trigon mezi Merkurem v Býku a Plutem v Kozorohu, povede nás k vyvázání se z rodových vzorů, vazeb a po generace vlekoucích se různých schémat, která jsou ale již dávno překonaná. Dalšími základními tématy tohoto úplňku jsou sexualita, plodnost, děti, závislosti všeho druhu, obsese a klamy. Nemusí to být nutně žádná dramata, někdy je vše velmi jemné a zabalené do hedvábného papíru klamu a sebeklamu. Tady nám pomůže opravdu velká upřímnost a velká touha poznat Pravdu. Celkově je tento den opravdu hodně náročný, buďme proto k sobě vlídní a laskaví, soucitní e empatičtí. Alkohol a jiné drogy raději dnes obejděme velkým obloukem, potenciál všech výše popsaných sil, které mohou způsobit zásadní pozitivní průlom v našem vnímání by se nejspíše vybil nějakou destruktivní činností.


18.5.2019

S láskou Vaše Laura Gabriela - linka 3

Astrokonstelace na 17.5.2019

Přeji krásné páteční ráno. Luna včera vstoupila do znamení Štíra a v brzkých hodinách tohoto dne utvoří velký trigon s Litith v Rybách a Marsem v Raku, během dne můžeme být konfrontováni s hlubokými tematy našeho vnitřního života, které nám pořád ještě z nějakého důvodu způsobují určitý druh nepohody a nepohodlí. Při bdělé pozornosti můžeme zahlédnout parsek světla, který to vše nasvítí jinak a my můžeme pocítit obrovskou úlevu a soucit i s námi samými, proč jsme se tím pro Boha tak dlouho trápili.Proč jsme nebyli schopní to už dříve uvidět jinak. Ale i to je třeba pustit. Luna je ale i v opozici na Uran a Venuši v Býku, což tvoří opět trochu třaskavou kombinaci, hněv a unáhlenost všeho druhu ponechme raději za dveřmi, než něco řekneme, raději to dobře zvažme, případně počítejme do deseti. Luna v tomto postavení může vynést hluboká zranění z našeho podvědomí, která se "jen tak náhodou" budou něčím podobat zcela nevinným událostem v naší přítomnosti a my ale můžeme reagovat na tu bolest, která je skrytá, ne na nevinný podnět v přítomnosti a do všeho se zamotáme ještě více. Proto buďme opravdu bdělí a nepouštějme si pusu na špacír, raději svoji pozornost zaměřme do nitra. Pokud budeme mít tento záměr, určitě se nám podaří, Merkur v Býku je v trigonu se Saturnem a Plutem v Kozorohu a to dává našemu vědomému myšlení jas a stabilitu i potenciál uvidět nevědomé myšlenky přes nepříjemné pocity a zvědomit se, nasvítit, pročistit a vyhojit. Zítra po 23 hodině nás čeká úplněk ve znamení Štíra a ten bývá vždy hodně silný, odvádí a prosvětluje naše stíny, hojí naše rány, vymetá třinácté komnaty, vyskladňuje potlačené emoce. Spoustu z toho můžeme udělat už i dnes a mít zítra trochu "napracováno"


17.5.2019

S láskou Vaše Laura Gabriela - linka 3

Astrokonstelace na 16.5.2019

Krásné čtvrteční ráno přeji. Mars dnes v 5 hodin vstupuje do znamení Raka a bude v sextilu s Venuší v Býku. Naše záměry, sny a touhy mohou opět trochu více uzrát a my můžeme udělat opět pár významných kroků k jejich naplnění a uskutečnění. Mars v Raku je sice pádu a není moc rozhodný, možná trochu váhavý, ale v sextilu s Venuší může najít jemné a citlivé cesty vedoucí k naplnění toho, co si v životě skutečně přejeme. Může nám tak otevřít dveře i tam, kde jsme už žádné nehledali a ani neviděli. Ale ony tam jsou, možná se trochu maskují, ale vyplatí se je hledat.Mars je i v trigonu na Lilith na začátku Ryb a může jemně hojit naše dávné rány a snažit se o to, abychom si jizvy zacelili a šli svým životem tady a teď dál. Nedívejme se na dveře, které se zavřely, hledejme nové příležitosti, zážitky, krásy života. Vždyť jich je kolem tak moc, stačí se jenom rozhlédnout po jarní přírodě. Nalaďme se v duši na podobnou notu a hledejme zázraky všedního dne. Jsou tady, zrovna před námi. Luna je až do 23.26 hod ve Vahách a po poledni projde polosextilem s Jupiterem ve Střelci, i ona nás bude podporovat v hledání vnitřní radosti a k jejímu sdílení s našimi blízkými spoluputovníky na naší životní pouti. Před půlnocí vstoupí Luna do znamení Štíra a utvoří velký trigon s Marsem v Raku a Lilith v Rybách, opět se nám mohou zdát velmi zajímavé sny, určitě stojí za to si je zapsat.Mohou nám osvětlit velmi jemným ale hlubokým způsobem různé věci, které nás v životě provází.


16.5.2019

S láskou Vaše Laura Gabriela - linka 3Jak volat na výklad karet po telefonu

Jednoduše vytočte telefonní číslo 906 420 300 a budete spojeni s volnou kartářkou či věštcem, nebo si můžete sami zvolit, s kým chcete hovořit, od koho si chcete nechat vyložit karty - zvolte číslo linky Vaší požadované kartářky / věštce na svém telefonu a budete přepojeni.

Pro volání ze Slovenska použijte linku 0900 699 234.

Při nabití kreditu, lze volat již od 29,- Kč/min vč. DPH

flag cz +420 222 701 428
flag sk +421 220 510 302

Naše služby

Poskytujeme Vám výklad karet po telefonu prostřednictvím vybraných, kvalitních kartářek a věštců. Mnozí z vás se potřebují rychle poradit s kartářkou, věštcem a znát odpověď na svoje otázky bez zdlouhavého objednávání, proto je tu pro Vás naše telefonní linka. Volat můžete každý den i v sobotu a v neděli, ve dne i v noci, tedy 24 hodin denně.


Teď hned

Teď hned

Potřebujete se co nejdřív na něco zeptat kartářky, můžete zavolat teď hned, jsme pro Vás stále na lince.

Kvalitně

Kvalitně

Kvalitní služby jsou pro nás prioritou, proto vybíráme kartářky a věštce s kvalitními schopnostmi.

Něco navíc

Něco navíc

Vážíme si Vaší přízně a proto Vám chceme posktynout vždy něco navíc.