Květnové novoluní

Přesný okamžik novoluní nastane 25.5.2017 VE 20:44 našeho letního času, tudíž tenký srpek nového Měsíce budeme moci na nebi snadno najít 28.5. po západu Slunce. Z hlediska klasických živlů je v horoskopu novoluní nejvíce zastoupen oheň spolu se vzdušným živlem, což naznačuje příznivé podmínky pro aktivitu intelektu.

Přítomnost Slunce v Blížencích i ascendent ve Střelci společně posilují ohnivý a vzdušný živel, navíc tzv. vládcem ascendentu je Jupiter ve znamení Vah, kde může příznivě napomáhat nápravě vztahu mezi partnery, pokud se jí věnujeme. V takovém případě bychom měli umět připustit, že jsme se mohli mýlit ve svém původním názoru na příčinu disharmonie ve vztahu. Horoskop též naznačuje, že naše snaha může být úspěšná, pokud bude vycházet z upřímného úsilí o harmonické, laskavé a trpělivé řešení. Komu se podaří právě toto, mohl by být příjemně překvapen radikálním obratem k lepšímu. Slovo upřímně je zdůrazněno záměrně, protože mnozí se domnívají, že astrologie poskytuje recepty jak dosáhnout toho či onoho. Avšak horoskop naznačuje vlastnosti energo-informačního prostředí, v němž se nacházíme, a to znamená dostat se do stavu vnitřního souznění s tímto prostředím, pokud se má jeho potenciál uplatnit.

Z toho důvodu je rozdíl mezi „Myslím to dobře“ a „konám to dobře“. Snad proto se říkává, že cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly. Nadcházející novoluní může pomoci transformovat naše postoje k partnerům za předpokladu, že budeme ochotni nahlédnout problém i z jejich hlediska. Bude to vyžadovat uplatnění Venušina smyslu pro souladnost, laskavost, jupiterovské shovívavosti a velkorysosti, saturnské trpělivosti a především plutonského odhalování toho, co se snažíme skrývat.

Květnové novoluní

Květnový úplněk 2017

Astrologická situace nadcházejícího květnového úplňku je podstatně příjemnější, než tomu bylo při úplňku minulém, jehož horoskop vykazoval neobvyklou dávku disharmonie. Úplňkem vždy vrcholí lunární cyklus, který má počátek v novoluní a končí novoluním následujícím. Za starých časů se proměnlivost Luny vyjadřovala postupně třemi bohyněmi. Ve Starém Řecku zpodobňoval úzký srpek nového Měsíce bohyni Artemis, úplněk symbolizoval Héru a měsíční srpek před novem náležel bohyni Hekaté – strážkyni podsvětí.

V souladu s vlastnostmi přisuzovanými Héře, je Luna kolem úplňku velmi mocná , magická a může znamenat i nebezpečný, destruktivní vliv. To naznačoval minulý úplněk především v souvislosti se vztahy (politická situace je především výslednicí vztahů). Květnový úplněk nastane přesně 10. 5. večer, přesně ve 23:42 našeho letního času. Ascendent ve Střelci naznačuje možný výskyt různých „úletů“ především opět ve vztazích. Může docházet k nějakým skandálním odhalením a výrokům.

Avšak mělo by tomu tak být v souvislosti s chronicky neřešenými problémy. Protože bude převládat ohnivý živel, měli bychom si dávat pozor na vlastní prchlivost a přemoci nutkání říkat nepříjemné věci, protože by to nejen nic neřešilo, ale těžko bychom později napravovali škody. Pokud minulý úplněk naznačil a předznamenal skandální jednání našich politiků, potom můžeme krásně sledovat, jak tento jev postupně graduje s blížícím se úplňkem.

Lze očekávat intenzivní mediální masáž ve sdělovacích prostředcích a bude moudré nevěřit všemu, co bude tvrzeno, protože mnohé z toho mohou být taková štíří uštknutí – záměrné desinformace. V osobním životě bude přáno činnosti, kdy budeme pracovat pro budoucnost – čili to, co nemusí mít okamžitý efekt (třeba ošetřování stromů). V takové práci se může dobře dařit náprava nějaké starší chyby a zabránit tak jejímu opakování.

Květnový úplněk 2017

Partnerské vztahy - jak je prožíváme a proč tak často krachují?

O některých harmonických partnerských vztazích můžeme říci, že musí být karmické. Takové páry shledáváme osudovým setkáním dvou spřízněných duší, kterým snad napomohly hvězdy k tomu, že se tito tolik blízcí lidé setkali. U jiných párů naopak vnímáme, že jsou jejich vztahy složitější již na počátku vzájemného sbližování. Potkáme-li během svého bytí někoho, koho můžeme považovat za svou spřízněnou duši, je to dar, o který bychom měli co nejlépe pečovat. A přitom spřízněná duše nemusí být ani naším partnerem.

Může to být kdokoliv blízký (z rodiny) nebo nejlepší přítel. Můžeme se ptát, proč nám byl seslán? Jak jsme se k sobě vlastně dostali? Odpověď nám dává karma, kdy nás může stále ještě svazovat závazek z minulého života, kdy máme v tomto životě úkol tento závazek vyrovnat a tato duše nám pomůže se od něj oprostit, nebo jsme něco stále dokola (v jednotlivých inkarnacích) nedokázali splatit a tedy stále někomu něco dlužíme. Často však vůbec nevnímáme, jak je tato duše pro nás důležitá a převáží naše ego.

Přitom každý vztah v tomto životě přináší nějakou novou zkušenost a je tak prospěšný pro náš osobní růst. To se týká nejen dobrých vztahů, ale i těch špatných. V okamžiku, kdy to potřebujeme, nám osud přivede do cesty správnou osobu. Abychom mohli intenzivně vnímat štěstí, musíme se naučit přijímat zklamání. Mnohdy se dlouhé měsíce či roky snažíme o udržení vztahu, u nějž věříme, že je perspektivní. A po celou dobu hledáme chyby všude jinde, jen ne v sobě. A přitom by stačilo tak málo – podívat se hluboko do svého nitra a můžeme objevit odpověď na otázku, proč tento náš vztah vlastně nefunguje.

Partnerské vztahy

 

Jakmile problémy vyplavou na povrch, jsou již lépe uchopitelné a řešitelné. Vždy toužíme po tom, aby nás někdo jiný zachránil, byl nám na blízku nebo nás jen potěšil. Ale nakonec se stejně musíme všichni naučit vstoupit do svého hlubšího já a rozvíjet svou vlastní duševní sílu.

Alenka- AlliRose Linka číslo: 8

Nejbližší novoluní a příležitost pozorovat zajímavý úkaz

Dne 26. dubna nastane exaktní novoluní, a to ve 14:15 letního času. Slunce, a tudíž i Luna se budou nacházet ve znamení Býka. Avšak první tenký srpek nového Měsíce budeme moci spatřit hned po západu Slunce až o dva dny později.

To je obvyklá prodleva mezi exaktním novoluním a tzv. Prvním světlem, tedy dnem kdy po západu slunce lze poprvé pozorovat Měsíc jako tenoučký srpek nad západním obzorem (pokud ovšem je dostatečně průzračný vzduch, ničím nezkalený). Tentokrát budeme mít vzácnou možnost pozorovat zákryt jasné hvězdy Aldebaran, což je nejjasnější hvězda souhvězdí Býka.

Ovšem to už bude Luna (astrologický název Měsíce) ve znamení Blíženců. Z astronomického hlediska jde o dosti vzácný úkaz, i když Měsíc zakrývá nějaké hvězdy denně, avšak málo kdy jsou to ty nejjasnější. Můžeme mluvit o štěstí, že bude zákryt Aldebaranu pozorovatelný – Měsíc totiž zakryje Aldebaran těsně po západu Slunce a odkryje jej v čase, kdy bude ještě nízko nad obzorem.

K pozorování zákrytu bude stačit dobrý triedr, možná i divadelní kukátko. Ještě před západem Slunce by měl být Aldebaran viditelný těsně nalevo od Měsíce, kousek před okrajem jeho neosvětlené části. Astrologická situace není ani pozorovatelným zákrytem Aldebaranu kdoví jak výjimečná.

Novoluní má harmonický charakter. Živlově převládá země, jako by nám nebe napovídalo, čemu bude dobré se věnovat. Dík postavení Slunce v Býku to bude příhodný čas k hospodaření na zahrádkách. Ascendent ve Lvu zase slibuje podporu dlouhodobějším, strategickým záměrům s nimiž by mělo být započato. K takové aktivitě nastane nejpříhodnější čas dva dny po novoluní – 28.4., kdy bude Luina v konjunkci s Marsem.

>Nejbližší novoluní a příležitost pozorovat zajímavý úkaz

Šťastné a veselé Velikonoce!

Velikonoce jsou nejvýznamějšími křesťanskými svátky. Jejich původ je však podstatně starší. To dokládají některé lidové zvyky, které tyto svátky provázejí. Malování vajíček je známo již ve starém Egyptě a Persii. Vajíčka jsou již odjakživa symbolem nového života a spojovány s oslavou jara. I název kraslice je odvozen od červené barvy, kterou byly barveny.

Šťastné a veselé Velikonoce!

 

Pro křesťany měla červená barva značit Kristovu zajíčků a beránků, kteří jako čerstvě narozená mlád'ata jsou rovněž symbolem nového života a jara. Pomlázky jsou pleteny z vrbových proutků, které na jaře raší jako první a švihání žen takto upletenou pomlázkou má v daném roce zajistit jejich zdraví a plodnost. Velikonoce jsou rovněž významným židovským svátkem, který se hebrejsky nazývá pesach. Je oslavou osvobození Židů z Egypta. Podle legendy nestačili při odchodu nechat vykvasit chleba. Proto je také někdy nazýván svátkem nekvašeného chleba.

Pro křesťany Velikonoce představují smrt a znovu vzkříšení Ježíše Krista.První zprávy o oslavě Velikonoc pocházejí již z 2. století našeho letopočtu. Jejich termín je pohyblivý a vypočítává se podle fází měsíce v daném roce.

Přípravou Velikonoc je již na počátku roku Masopust, svátek, který začíná den po Třech králích. Název Masopust jinak také karneval (z italského termínu carne leváre — maso pryč) znamená počátek čtyřicetidenního půstu. Křesťané by v tu dobu neměli jíst žádné maso. Počátkem půstu je tzv. Popeleční středa. Popeleční se nazývá podle kajícníků, kteří si na znamení pokání sypou na hlavu popel z „kočiček" posvěcených při loňské Květné neděli. Po skončení půstu probíhají vlastní Velikonoce tzv. Svatý týden. Ten začíná Květnou nedělí.

Šťastné a veselé Velikonoce!

 

V ten den měl Ježíš přijet do Jeruzaléma, aby se zde zúčastnil svátku pesach. Při vjezdu byl vítán obyvateli, kteří mu mávali palmovými ratolestmi. Ty v našich zeměpisných šířkách nahrazují květy jívy zvané kočičky.

Dalším dnem je Zelený čtvrtek, kterým začíná tzv. triduum (třídenní). Zelený čtvrtek není vlastně zelený. Jeho název vznikl zkomolením původního německého názvu Greindonnerstag (lkavý čtvrtek) na GrĚindonnerstag (ze-lený čtvrtek). V ten den byl Ježíš zrazen Jidášem. V Getsametské zahradě Ježíš uskutečnil se svými učedníky poslední večeři, po které jim na znamení pokory umyl nohy.

Následně byl zajat a uvězněn. Dalším dnem je Velký pátek, kdy byl Ježíš odsouzen a ukřižován.

Následuje Bílá sobota.

V tento den se nekonají žádné církevní obřady s vyjimkou křtu nových zájemců o vstup do církve. Od jejich bílých rouch je odvozen název toho to dne.
Noc ze soboty na neděli je velkou nocí a vzkříšením Krista. O Velikonoční neděli se pak koná Hod boží velikonoční.
Zbývá jen vysvětlit některé s Velikonocemi spojené termíny. Velikonoční beránek. 'Židé o Velikonocích obětovali a pojídali beránka jako připomínku na osvobození z egyptského zajetí. Pro křest'any beránek symbolizuje Krista, který byl obětován za hříchy celého lidstva.
Vigilie je slavnostní bohoslužba konaná v předvečer hlavních křesťanských svátků.

O Velikonocích se koná v noci z Bílé soboty na Velikonoční neděli. O Vánocích se koná předvečer svátku narození páně.
Paškál je dlouhá svíce zapalovaná o Velikonocích. Její název je odvozen od hebrejského názvu Velikonoc pesach.

Rčení vzít někoho na paškál je odvozeno od skutečnosti, že u této svíce lidé skládali přísahy. Velikonoce pro většinu z nás dnes představují již jen pouhou tradici. To dokazuje i skutečnost, že neznáme již ani průběh ani význam velikonočních svátků a tyto svátky spojujeme jen s kraslicemi a pomlázkou.

Šťastné a veselé Velikonoce!Jak volat na výklad karet po telefonu

Jednoduše vytočte telefonní číslo 906 420 300 a budete spojeni s volnou kartářkou či věštcem, nebo si můžete sami zvolit, s kým chcete hovořit, od koho si chcete nechat vyložit karty - zvolte číslo linky Vaší požadované kartářky / věštce na svém telefonu a budete přepojeni.

Pro volání ze Slovenska použijte linku 0900 699 234.

Při nabití kreditu, lze volat již od 29,- Kč/min vč. DPH

flag cz +420 222 701 428
flag sk +421 220 510 302

Naše služby

Poskytujeme Vám výklad karet po telefonu prostřednictvím vybraných, kvalitních kartářek a věštců. Mnozí z vás se potřebují rychle poradit s kartářkou, věštcem a znát odpověď na svoje otázky bez zdlouhavého objednávání, proto je tu pro Vás naše telefonní linka. Volat můžete každý den i v sobotu a v neděli, ve dne i v noci, tedy 24 hodin denně.


Teď hned

Teď hned

Potřebujete se co nejdřív na něco zeptat kartářky, můžete zavolat teď hned, jsme pro Vás stále na lince.

Kvalitně

Kvalitně

Kvalitní služby jsou pro nás prioritou, proto vybíráme kartářky a věštce s kvalitními schopnostmi.

Něco navíc

Něco navíc

Vážíme si Vaší přízně a proto Vám chceme posktynout vždy něco navíc.