Vliv energie čaker na člověka a 13náctá komnata v podobě utajené čakry

Znovunalezené reiki, počeštělé reiky, se stalo symbolem naší doby. Díky osvětě znovu začínáme pracovat s naší energetickou podstatou. Což je výborné. Tak, jak je už v našem duálním světě nutností, jsou zde mistři a rádoby „reikysté“. Zaplatit si kurs pro reiky, reiki /obé je totéž/, ještě ale není finální prací. Pouze začátkem na dlouhé cestě. Volba učitele je sice důležitá, ale stalo se už mnohokráte v historii lidstva, že žák převýšil učitele. A tak čas věnovaný rozvíjení, je v podstatě časem na cestě mistra. Nechme blábolů o umění jednotlivců a pojďme k podstatě sdělení.) Běžně je známo 7 čaker.

To jsou čakry základní , tzv. blízce spolupracující s hmotou člověka. Pro léčbu našeho hmotného těla absolutně stačí. Jde o tyto : 1.čakra- spojení se s matkou Zemí, gravitací. Slaďuje člověka s hmotným prostředím. Najdeme ji v oblasti třísel, aktivuje se zrozením. 2.čakra- umocňuje ono první spojení. V podstatě se spojuje s první čakrou, společně jsou schopné vibrovat, dodávat energii nutnou k životu na hmotné úrovni. Najdeme ji v oblasti pohlavních orgánů. Odtud rituály (sexuální), které zvyšují jejich funkci, viz. Tantra.

Díky ní máme pocity uspokojení, štěstí, přitahování a dalších synonym, ale i v negativním podobenství. Ano, zde začínáme duální realitu života na Zemi. 3.čakra- reguluje naše srdce a chtění a spojuje nás tímto /díky myšlení, mozku/ s korunní čakrou nad hlavou /11/. Najdeme ji v solar plexu a je aktivní a další čakrou. 4.čakra- posiluje emoce a dýchání, posiluje, ale také zanáší tělo, na základě prožívaných emocí. Říká se jí srdeční, protože ji v této oblasti najdeme. Oblast žaludku, kde se ještě ale dělí s třetí čakrou, a jasná oblast srdce. Umožňuje nám pracovat s emocemi a vyznávat emoce, zejména lásku a její protiklad. 5.čakra- mluvení, komunikace, sebevyjádření, já jsem a já myslím a toto říkám. Byť se jí říká čakra hrdelní, sídlí malilinko pod hrdlem). Díky ní se verbálně a skutkem v životě projevujeme a pozor! Lžeme). 6.čakra- intuice, přijetí života takového, jaký se jeví, bez opozic. Najdeme ji v oblasti brzlíku a umocňuje životní nadhled, zde už jste schopni prvoplánově pomoci léčbou, i když jste se ještě nestali mistry.

Teď nemyslím onen papír, co vám mistrovství reiki razítkem zůčastnění nabízí. To pocítíte sami, i bez světského razítka. Aktivaci provázejí životní neúspěchy v podobě zkoušek. Vědecky je už dnes dokázáno, že otevřením a zfunkčněním šestky, je člověk imunitně odolnější a žláza zvaná brzlík, si uchovává původní velikost, tj. 1/3 velikosti srdce. 7.čakra- dává spojení hlavě, vědomí a energii. Čistí tělo, protože už i nevědomky rozdáváte energii, a léčíte pomalu pouhou přítomností. Teče v oblasti týlu hlavy. Život přijímáte s lehkostí. A jdeme k mistrům. Čakry 8-12. 8.čakra- rozšíření vnímatelnosti nejen na bázi tohoto světa. Komunikace s astrálním světem, ovšem bez porozumění. Těžký start pro nutnou aktivaci dalších energetických zón. Leží ve spodku hlavy, spojená s týlem.

Aktivace bez spojení dalších čaker se projevuje bolestmi hlavy, na vědomé úrovni, a tzv. bláznovstvím, odtržením se od reálného života bez spojení s ním. Tady je čas jednat. Tzn. studovat, poznávat, selektovat a přizpůsobovat, pokud nechceme skončit u doktora „Chocholouška“ pro naše vize a vnímání, pro které psychiatrie tohoto věku, zatím nemá pochopení. Výsledkem je nadopovaný jedinec barbituráty, které ho vizí sice zbavují, ale aktivovanou část mozku neumlčí. Tady si dovolím první velkou radu, po součtu poznaného / myšleno tím výčet čaker všeobecně známých/. AKTIVOVANÁ energetická centra už nelze zavřít! A proto! Pokud jste pouze zvědaví, co se stane, když si s pomocí necháte otevřít neprůchodná centra, bez snahy pokračovat a porozumět jim, vystavujete se riziku doslova zmastit si svůj současný život. Jak? Situacemi, které by k vám, jako k nepřipraveným nikdy nepřišly. Souhra náročných událostí ve vašem životě bude natolik nepříjemná, rychlá a nepřipraveným nezvladatelná, že nebudete doslova chtít být ve vlastní kůži.

Odtud rčení, že štěstí přeje připraveným. Je pravdivé. Na druhé straně, máte-li být v této oblasti potřební lidem, cestu k vám, si to najde samo. Včetně lidí, co vám neplánovaně předají vědomosti, které si sami budete rozvíjet. Protože máte-li rozvíjet, bude vás to nutkat samo, budete mít žízeň po vědomí a pochopení a sílu prožít cokoliv s pokorou, aby jste chápali. 9.čakra- začínáte používat samoléčení, přijímáte informace meditacemi, či pouhým“ smyslem intuice, která na podúrovních 9é čakry je nejistá a mnohdy mylná. Duál světa tomu napomáhá stylem a proč? Jak? Lidé s aktivovanou devítkou tyto nátlaky vědomé duality / tj. klad a zápor, plus a mínus, když = tak/ umí popřít, zamítnout. Věří, ví. Centrum této úrovně je ve středu hlavy a reaguje s podvěskem mozkovým. 10.čakra- vizionářské centrum, interpretace vizí a intuicí. Jde o tzv. třetí oko. Nad kořenem nosu, mezi očima, je spojená se šišinkou mozkovou. Vnímáme a pracujeme s vizemi ve vlastní hlavě i z jiných úrovní vesmíru. 11.čakra- nadvědomí, nadsvětskost.

Najdete ji na vršku hlavy a spojuje s tzv. galaktickým vědomím. 12.čakra- odosobnění se od světského, ale ve spolupráci s tělem a schopností žít na hmotné úrovni. Pravda nadlidsky“ lehce, z pohledu většiny vtělených. Obrovská láska k okolí, sebeláska a soucit / ne ten běžný, který pociťujeme s ostatními na základě stejných prožitků/. Sídlí cca 30 až 90cm nad hlavou. Způsobuje to, že vše rozumně pojaté a chtěné, se daří…a hlavně už dávno sloužíte lidu s uzavřenými stupni průchodů energie. Naprosto vědomě a odevzdaně. 13.komnata, 13. čakra. Až sem, jsem se po nutném úvodu, chtěla dostat. 12 čaker totiž společně vytváří tento celek, nechci říkat závěr, i když z lidské existence ano. Protože zde končí projev hmotného, to, co má viditelnou podobu. Pochopitelně mluvíme o viditelnosti spojené s gravitací a energetickým polem Země. Dnes už zaplaťbůh, změřitelnou vědou a přístroji. Lidé s touto otevřenou čakrou jsou mezi námi, a to i ve hmotné podobě. Nejsou pouhou energií. A jsou vašimi léčiteli, průvodci a takzvaně vtělenými anděli. Což ve vibracích posledních 2000let po Kristu, nešlo. Bylo třeba znovunabýt vědomí a vibrací. A ty jako vzácná květina mezi plevelem, nemohou růst. A když už se takový Sandokan) našel, lidská rasa s ním zatočila, podobně jako s Kristem. A po vzoru vibračním, energetickým, ani prvoplánově nemohl přijít... Inu věk nebyl připraven.

Ale byl posilňován jejich krátkým vtělením a odkazem. Díky opakované vibraci 13áctky duší, které se vědomě zrodili do našeho nevědomého světa, pro rychlou, násilnou smrt s odkazem, jsme dnes u znovuzrození chápání. A aby rovnice vesmíru, čili zákona energie a hmoty na Zemi, nebyla narušena, jsou to tytéž duše. Dnes žijící pod jinými jmény a v jiných tělech, nevědomky. Johanka z Arku, Koperník, Nostradamus, Leo da Vinci, Galileo…ti všichni dnes dokončují započaté dílo v minulých stoletích. A jsou tu opět pro nás, a opět s námi. Pro naše znovuobrození, na které už jsme připraveni z historie. Ale také pro vyšší vibrace našich hmotných těl, aby nás naše nemoci, tolika nesoužily, nebolely. A hlavně, abychom jsme se těch uměle vytvořených nemocí naší mysli /psychosomatika/ a těch nemocí vytvořeným farmaceutickým průmyslem -užívání léků, pro potlačení projevu, ne ale podstaty nemocí, zbavili. Hmotné projevy jsou totiž pouze a jen odrazem energií. A zde druhá a poslední rada, která je notoricky známá.

Bohužel, názvosloví známe, ale výběr nám činí ten největší problém (. A okolí, všichni za vše mohou, a já bych, kdyby…je natolik pohodlný přístup duality světa, nakolik nám vadí). Místo chápat, že vlastně- SKLENICE JE VŽDY POLOPRÁZDNÁ, NEBO POLOPLNÁ. V duálním světě poznání protikladů, je to právě to, co naše Země nabízí. Proč? Abychom na základě vlastních rozhodnutí mohli růst. Aktivovat energetická centra a naučit se je sloučit s realitou hmoty. Kombinace viděného a neviditelného.

Výhra ducha nad hmotou. Obrovská nabídka nekonečných možností, které se bojíme přijmout. Mohu skončit otázkou? Zeptejte se sami sebe PROČ? Ne, proč se to děje právě mě…ale proč jsem neudělal to, co jsem se bál zkusit. Je odpovědí strach? Jste Na správné stezce.

Stačí si uvědomit, že strach je pouhou iluzí a negativem pro MOHU, CHCI, UMÍM,UDĚLÁM.

Březen

Je první jarní měsíc. Sluníčko nám kouzlí úsměv na tváři, pomalu se bude barvit tráva do zelena. Tudíž budeme tvořit nové naděje, lásky i nové myšlenky. První myšlenka bude vztah a láska. Láska je velice silný cit, ale poslední dobou do nás neumí vstoupit, nebo my o ten cit tolik nestojíme, jinak bychom si neubližovali.

Láska je dar i prokletí, je jako mince která má dvě strany. I my lidé i naše vztahy mají dvě strany. Jeden miluje mnoho, druhý jí tolik dávat neumí. Slýcháme, že ten, kdo miluje více je na tom hůř a je zranitelnější. Tady bych na vás chtěla naléhavě apelovat. Láska není obchod máme-li mluvit o upřímné lásce. Tady neplatí, že kdo dává hodně by měl hodně dostávat.

Není krásnějšího pocitu, když můžeme někoho velmi blízkého obdarovat a mít z toho dobrý pocit. Poslední dobou se vzdáváme nebo rezignujeme a máme dojem, že se nic nedaří. Pro mnohočetnost událostí, pocitů a mnohdy při řešení malicherných konfliktů nejsme už schopni přijímat informaci i existenci lásky, která je všude kolem nás.

Věřte v sebe i své srdce.

Nina

Březen

Znamení Berana 21.3. - 20.4. Historie

Inó neměla ráda své nevlastní děti. Hellé a Frixe. Pokusila se je zabít.

Zeus jim však poslal zlatého berana s křídly, na jehož hřbetě sourozenci uprchli. Při letu Hellé s padla do moře ale Frixos se dostal do sluneční země ke králi. Tam zvíře obětoval Diovi, který znamení Berana umístil na oblohu. Jaký je tedy Beran?

Má rád dobrodružství, vše chce prozkoumat jak v povolání, tak i v soukromém životě. Všechno chce mít hned, chybí mu trpělivost. Beran je impulsivní i vášnivý, odvážný, ctižádostivý a houževnatý. Stále něco vymýšlí, plánuje a chce být první. Obvykle to taky tak bývá. Kladné vlastnosti: Statečný, upřímný, vášnivý a kurážný.

Negativní vlastnosti: Vzpurný, tyranský a neukázněný. Všem Beranům si dovolujeme popřát hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Kartářky Plus.

Znamení Berana

Svatý Valentýn 14. února

Z knihy Velká kniha o svatých /pro děti/ , vydal(o): nakladatelství Doron

Svatý Valentin je po celém světě uctíván jako patron zamilovaných. Na jeho svátek si lidé, kteří se mají rádi, dávají květiny. V jednom starém pořekadle se říkalo, že dívka si vezme za muže toho, koho 14. února ráno uvidí jako prvního.

A tak, když se nějaký hoch zamiloval do dívky, čekal už za ranního úsvitu pod okny jejího domu, aby ho spatřila jako prvního. Ale jak k tomu všemu přišel svatý Valentin a co má společného s květinami? Valentin byl biskupem města Terni v jižní Itálii za císaře Klaudia, kdy byli křesťané velmi pronásledováni.

Když šli na bohoslužby, byli často uráženi a napadáni. A biskup to také vůbec neměl lehké. Valentin se ale nebál. Statečně hlásal evangelium na náměstích a ulicích a zval lidi, aby k němu přicházeli. Všechny mladé páry, které se u něj zastavily, obdarovával malými kytičkami ze své klášterní zahrady, aby jim udělal radost. Jednou vzýval všechny muže, aby raději zůstali u svých žen a dětí místo toho, aby šli dobrovolně do války.

Byl proto předveden před císaře a roku 269 byl popraven. V Itálii byla úcta k Valentinovi tak rozšířená, že hned po jeho smrti mu byla postavena v Římě bazilika. Tento kostel byl sice později zbořen, ale v jeho ruinách se našla zbytky staré kamenné desky, na nichž se písmena dala ještě rozluštit. Byl to dlouhý chvalozpěv na svatého Valentina, který nechal do kamene vytesat papež, který žil ve stejné době jako Valentin. * Už jsi někdy daroval/a kytičku tomu, koho máš rád/a? Valentýnské zvyky „Zámky lásky“ objevující se po celém světě především na zábradlí mostů.

K Valentýnu se váže celá řada zvyků, které pomalu pronikají i do českého prostředí – a to zejména pod tlakem obchodníků. Jedná se především o společnou oslavu svátku zamilovanými páry, darování valentynských přáníček – vyznání lásky (tzv. Valentýnky) nebo uzamykání zámečků lásky, které původně s Valentýnem ale téměř nesouvisí. Přejeme vám, zamilovaným krásné prožití tohoto svátku a přejeme vám, aby jste jej prožívali co nejdéle.

Vaše AlliRose, linka č. 8, Kartářky Plus.

Svatý Valentýn 14. února

 

Hromnice – Imbolc – 1.2. svátek světla 2.února se říká – na Hromnice o hodinu více.

V lidovém křesťanství se Hromnice staly důležitou oslavou příchodu jara, podobně jako keltský předkřesťanský svátek Imbolc. Svátek je spojen s ochranou před bouří a ohněm, jak napovídá jeho název – Hromnice.

Dříve se dávaly zapálené svíce tzv. Hromničky do oken a měly tak chránit domácnost. Na Hromnice se tradičně sklízel betlém a stromek. S příchodem křesťanství byl nahrazen původní výraz Hromnice v katolický svátek Uvedení Páně do chrámu, dříve též očišťování Očišťování Pany Marie. Den připomíná v evangelií, kdy Ježíšova matka přinesla podle židovského obyčeje 40. dne po narození do jeruzalémskému chrámu, aby jej zasvětila jako prvorozeného Bohu.

AlliRose, linka č.8

Hromnice – Imbolc – 1.2.Jak volat na výklad karet po telefonu

Jednoduše vytočte telefonní číslo 906 420 300 a budete spojeni s volnou kartářkou či věštcem, nebo si můžete sami zvolit, s kým chcete hovořit, od koho si chcete nechat vyložit karty - zvolte číslo linky Vaší požadované kartářky / věštce na svém telefonu a budete přepojeni.

Pro volání ze Slovenska použijte linku 0900 699 234.

Při nabití kreditu, lze volat již od 29,- Kč/min vč. DPH

flag cz +420 222 701 428
flag sk +421 220 510 302

Naše služby

Poskytujeme Vám výklad karet po telefonu prostřednictvím vybraných, kvalitních kartářek a věštců. Mnozí z vás se potřebují rychle poradit s kartářkou, věštcem a znát odpověď na svoje otázky bez zdlouhavého objednávání, proto je tu pro Vás naše telefonní linka. Volat můžete každý den i v sobotu a v neděli, ve dne i v noci, tedy 24 hodin denně.


Kartářky Plus Teď hned

Teď hned

Potřebujete se co nejdřív na něco zeptat kartářky, můžete zavolat teď hned, jsme pro Vás stále na lince.

Kartářky Plus Kvalitně

Kvalitně

Kvalitní služby jsou pro nás prioritou, proto vybíráme kartářky a věštce s kvalitními schopnostmi.

Kartářky Plus Něco navíc

Něco navíc

Vážíme si Vaší přízně a proto Vám chceme posktynout vždy něco navíc.