Březen

Je první jarní měsíc. Sluníčko nám kouzlí úsměv na tváři, pomalu se bude barvit tráva do zelena. Tudíž budeme tvořit nové naděje, lásky i nové myšlenky. První myšlenka bude vztah a láska. Láska je velice silný cit, ale poslední dobou do nás neumí vstoupit, nebo my o ten cit tolik nestojíme, jinak bychom si neubližovali.

Láska je dar i prokletí, je jako mince která má dvě strany. I my lidé i naše vztahy mají dvě strany. Jeden miluje mnoho, druhý jí tolik dávat neumí. Slýcháme, že ten, kdo miluje více je na tom hůř a je zranitelnější. Tady bych na vás chtěla naléhavě apelovat. Láska není obchod máme-li mluvit o upřímné lásce. Tady neplatí, že kdo dává hodně by měl hodně dostávat.

Není krásnějšího pocitu, když můžeme někoho velmi blízkého obdarovat a mít z toho dobrý pocit. Poslední dobou se vzdáváme nebo rezignujeme a máme dojem, že se nic nedaří. Pro mnohočetnost událostí, pocitů a mnohdy při řešení malicherných konfliktů nejsme už schopni přijímat informaci i existenci lásky, která je všude kolem nás.

Věřte v sebe i své srdce.

Nina

Březen

K horoskopu přicházejícího jara

Letošní jaro začíná dne 20. března vstupem Slunce do znamení Berana v 11:28:23 našeho středoevropského času.

Horoskop toho okamžiku naznačuje ascendentem v Raku možnost využít jarní období k zvelebení (upevnění) rodinného prostředí. V takovém úsilí by s nám mělo dařit, nepřijde to však samo od sebe - zejména tam, kde jde o zastaralé, chronické problémy. Luna ubývající od poslední čtvrti k novoluní napomůže každému úsilí o očistu těla i mysli, zejména ve vztazích. Novoluní nastane 28.3. , a tak budeme mít zhruba týden na důkladnou očistu, abychom pak využili přibývající Lunu k setbě do očištěné půdy. Kdo pochopí, že zasít může nejen na zahrádce, ale též v srdci a ve své mysli, využije potenciál naznačený na nebi skvěle. Svou setbu (ať skutečnou či symbolickou) můžeme upevňovat do úplňku. Vyvrcholením by měly být Velikonoce.

Vstup Slunce do Berana je letos provázen pozoruhodným potenciálem, jehož lze využít především k ozdravění a harmonizaci našich vztahů. Záležet bude zejména na naší ochotě nahlédnout problémy z nové, třeba i opačné strany. Horoskop ukazuje převahu principu Jin, a to je také nápověda, jak nakročit vstříc možnostem, které naznačuje horoskop. Jeho energo-informační potenciál dává možnost transformace, čili zásadní přeměny ve vztazích. K takové proměně nedochází obratem, bývá to delší cesta. Ale je důležité na ni vstoupit. Dokonce je naznačena možnost vyřešit staré neřešené problémy týkající se ženského principu (kdo rozumí, může si místo princip dosadit pojem „archetyp“), zároveň je však ukázáno, že se tak může stát zejména projevením lásky.

K horoskopu přicházejícího jara

Můžeme i podstatně zlepšit vztahy ke starým lidem, aby nám všem bylo lépe.

Kdo je spirituálního založení, bude posílen, neboť situace je velmi příznivá k meditativnímu (či rozjímavému) přístupu k problémům. S nadcházejícím jarem máme skvělou příležitost zapracovat na svých vztazích, ať už rodinných, či partnerských nebo rodičovských a pracovních tím, že k nim budeme přistupovat vstřícně s pochopením pro druhou stranu. Rozlišujme přitom dobře mezi snahou a konáním. Snaha je často pojmem, jímž si vytváříme jakési alibi („snažil jsem se“), důležitý je čin.

S novým jarem letos více než kdy jindy nabývá na důležitosti známé rčení: Klepejte a bude vám otevřeno!

Srdečně zdraví

Astrolog Kartářek Plus

Znamení Berana 21.3. - 20.4. Historie

Inó neměla ráda své nevlastní děti. Hellé a Frixe. Pokusila se je zabít.

Zeus jim však poslal zlatého berana s křídly, na jehož hřbetě sourozenci uprchli. Při letu Hellé s padla do moře ale Frixos se dostal do sluneční země ke králi. Tam zvíře obětoval Diovi, který znamení Berana umístil na oblohu. Jaký je tedy Beran?

Má rád dobrodružství, vše chce prozkoumat jak v povolání, tak i v soukromém životě. Všechno chce mít hned, chybí mu trpělivost. Beran je impulsivní i vášnivý, odvážný, ctižádostivý a houževnatý. Stále něco vymýšlí, plánuje a chce být první. Obvykle to taky tak bývá. Kladné vlastnosti: Statečný, upřímný, vášnivý a kurážný.

Negativní vlastnosti: Vzpurný, tyranský a neukázněný. Všem Beranům si dovolujeme popřát hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Kartářky Plus.

Znamení Berana

Svatý Valentýn 14. února

Z knihy Velká kniha o svatých /pro děti/ , vydal(o): nakladatelství Doron

Svatý Valentin je po celém světě uctíván jako patron zamilovaných. Na jeho svátek si lidé, kteří se mají rádi, dávají květiny. V jednom starém pořekadle se říkalo, že dívka si vezme za muže toho, koho 14. února ráno uvidí jako prvního.

A tak, když se nějaký hoch zamiloval do dívky, čekal už za ranního úsvitu pod okny jejího domu, aby ho spatřila jako prvního. Ale jak k tomu všemu přišel svatý Valentin a co má společného s květinami? Valentin byl biskupem města Terni v jižní Itálii za císaře Klaudia, kdy byli křesťané velmi pronásledováni.

Když šli na bohoslužby, byli často uráženi a napadáni. A biskup to také vůbec neměl lehké. Valentin se ale nebál. Statečně hlásal evangelium na náměstích a ulicích a zval lidi, aby k němu přicházeli. Všechny mladé páry, které se u něj zastavily, obdarovával malými kytičkami ze své klášterní zahrady, aby jim udělal radost. Jednou vzýval všechny muže, aby raději zůstali u svých žen a dětí místo toho, aby šli dobrovolně do války.

Byl proto předveden před císaře a roku 269 byl popraven. V Itálii byla úcta k Valentinovi tak rozšířená, že hned po jeho smrti mu byla postavena v Římě bazilika. Tento kostel byl sice později zbořen, ale v jeho ruinách se našla zbytky staré kamenné desky, na nichž se písmena dala ještě rozluštit. Byl to dlouhý chvalozpěv na svatého Valentina, který nechal do kamene vytesat papež, který žil ve stejné době jako Valentin. * Už jsi někdy daroval/a kytičku tomu, koho máš rád/a? Valentýnské zvyky „Zámky lásky“ objevující se po celém světě především na zábradlí mostů.

K Valentýnu se váže celá řada zvyků, které pomalu pronikají i do českého prostředí – a to zejména pod tlakem obchodníků. Jedná se především o společnou oslavu svátku zamilovanými páry, darování valentynských přáníček – vyznání lásky (tzv. Valentýnky) nebo uzamykání zámečků lásky, které původně s Valentýnem ale téměř nesouvisí. Přejeme vám, zamilovaným krásné prožití tohoto svátku a přejeme vám, aby jste jej prožívali co nejdéle.

Vaše Alenka Apolenka č. 8, Kartářky Plus.

Svatý Valentýn 14. února

 

Hromnice – Imbolc – 1.2. svátek světla 2.února se říká – na Hromnice o hodinu více.

V lidovém křesťanství se Hromnice staly důležitou oslavou příchodu jara, podobně jako keltský předkřesťanský svátek Imbolc. Svátek je spojen s ochranou před bouří a ohněm, jak napovídá jeho název – Hromnice.

Dříve se dávaly zapálené svíce tzv. Hromničky do oken a měly tak chránit domácnost. Na Hromnice se tradičně sklízel betlém a stromek. S příchodem křesťanství byl nahrazen původní výraz Hromnice v katolický svátek Uvedení Páně do chrámu, dříve též očišťování Očišťování Pany Marie. Den připomíná v evangelií, kdy Ježíšova matka přinesla podle židovského obyčeje 40. dne po narození do jeruzalémskému chrámu, aby jej zasvětila jako prvorozeného Bohu.

Alenka č.8

Hromnice – Imbolc – 1.2.Jak volat na výklad karet po telefonu

Jednoduše vytočte telefonní číslo 906 420 300 a budete spojeni s volnou kartářkou či věštcem, nebo si můžete sami zvolit, s kým chcete hovořit, od koho si chcete nechat vyložit karty - zvolte číslo linky Vaší požadované kartářky / věštce na svém telefonu a budete přepojeni.

Pro volání ze Slovenska použijte linku 0900 699 234.

Při nabití kreditu, lze volat již od 29,- Kč/min vč. DPH

flag cz +420 222 701 428
flag sk +421 220 510 302

Naše služby

Poskytujeme Vám výklad karet po telefonu prostřednictvím vybraných, kvalitních kartářek a věštců. Mnozí z vás se potřebují rychle poradit s kartářkou, věštcem a znát odpověď na svoje otázky bez zdlouhavého objednávání, proto je tu pro Vás naše telefonní linka. Volat můžete každý den i v sobotu a v neděli, ve dne i v noci, tedy 24 hodin denně.


Teď hned

Teď hned

Potřebujete se co nejdřív na něco zeptat kartářky, můžete zavolat teď hned, jsme pro Vás stále na lince.

Kvalitně

Kvalitně

Kvalitní služby jsou pro nás prioritou, proto vybíráme kartářky a věštce s kvalitními schopnostmi.

Něco navíc

Něco navíc

Vážíme si Vaší přízně a proto Vám chceme posktynout vždy něco navíc.